info@alternativeplants.eu

Research

Competence Center project facilitates scaling of plant cell cultivation technology

In May 2019 Alternative Plants signed agreement with Competence Center of Smart Materials and Technologies about implementation of the research project. Project is dedicated to scaling of the biotechnological production of botanical ingredients with proven skin health promoting activity. Main activities of the project are (1) scaling of plant suspension cell cultivation technology; (2) optimization of processing and extraction of plant cell biomass; (3) in vitro evaluation of safety and efficacy of plant cell biomass derived extracts; (4) dermatological assessment of safety and efficacy of plant cell biomass derived extracts.

Project will be implemented from 1 st of June 2019 until 31 st of December 2020. Total budget EUR 100 000, ERDF co-financing: EUR 75 000. Funding is provided by Competence Center of Smart Materials and Technologies, project No. 1.2.1.1./18A/007

2019 gada maijā Alternative Plants parakstīja vienošanos ar Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centru par pētniecības projekta īstenošanu. Projekta mērķis ir ir augu izcelsmes bioloģiski aktīvo vielu ar pierādītu ādas veselību uzlabojošu iedarbību ražošanas tehnoloģijas mērogošana. Šī mērķa sasniegšanai tiks īstenoti sekojoši darba uzdevumi: (1) šūnu biomasas kultivēšanas tehnoloģijas mērogošana; (2) šūnu biomasas pēcapstrādes un ekstrakcijas apstākļu optimizācija; (3) iegūto bioloģiski aktīvo vielu drošības un efektivitātes in vitro testēšana; (4) iegūto bioloģiski aktīvo vielu drošības un efektivitātes in vivo testēšana.

Projekts tiks īstenots periodā no 01.06.2019 līdz 31.12.2020. Kopējās projekta izmaksas EUR100 000, ERAF līdzfinansējums EUR 75 000. Projekts tiek īstenots Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra projekta Nr. 1.2.1.1./18/A/007 ietvaros.

Want to know more?

Subscribe to our newsletter to receive occasional updates on our company news and products.

Subscribe here