info@alternativeplants.eu

Research

Dermatological study proves the efficacy of scaled products

At the final stage of research project implementation, a dermatological study was performed to test new ingredient’s sebum regulating and anti-acne activity. Previously in the project in vitro anti-microbial, anti-inflammatory and anti-oxidative activities have been proven. These effects were substantiated in the dermatological tests – in panelists with mild acne improvement of skin condition and reduction of acne lesions were observed, on average sebum production was reduced by 20%.

A combination of chemical analysis, in vitro testing data and successful execution of dermatological study substantiates the applicability and efficacy of plant cell biomass derived ingredients in skincare.

Research is supported by Competence Center of Smart Materials and Technologies, project No. 1.2.1.1./18A/007

Dermatoloģiskajā pētījumā pierādīta izstrādāto kosmētikas izejvielu efektivitāte

Pētījuma projekta īstenošanas pēdējā posmā (10.12.2020-09.03.2021) tika veikts dermatoloģisks pētījums, lai pārbaudītu izstrādātās no augu šūnu kultūras iegūtas izejvielas sebuma produkciju regulējošo un pret-aknes iedarbību. Iepriekš projektā in vitro tika pierādīta antimikrobiālā, pretiekaisuma un antiradikālā aktivitāte. Šī iedarbība tika pamatotas arī ar dermatoloģisko testu rezultātiem – pētījuma dalībniekiem ar aknes skartu sejas ādu novēroja ādas stāvokļa uzlabošanos un aknes bojājumu samazināšanos, sebuma produkcija samazinājās par 20%.

Ķīmiskās analīzes, in vitro testēšanas dati un dermatoloģisko pētījumu veiksmīgas izpildes kombinācija pamato augu šūnu biomasas iegūto sastāvdaļu piemērotību un efektivitāti izmantošanai kosmētikas produktos.

Pētījums tiek veikts Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra projekta Nr.1.2.1.1/18/A/007 ietvaros

Want to know more?

Subscribe to our newsletter to receive occasional updates on our company news and products.

Subscribe here