info@alternativeplants.eu

Research

In the final stage of the Competence Center project, Alternative Plants completes the product scaling

During the project implementation period 10.09. – 9.12.2020, additional cell biomass cultivation cycles in wave bioreactors were performed, data for process standardization were obtained and scaling was completed. Improved biomass post-processing steps to increase polyphenol and flavonoid concentrations. To support the biological effects of the extracts, the previous in vitro exposure data have been supplemented with the results of anti-inflammatory assay data.

As part of the experimental development, the examination of the effect of extracts obtained from plant cell biomass under the supervision of a dermatologist was continued. Safety assessment completed under the supervision of a dermatologist. Quantitative and qualitative analyzes of the chemical composition of scaled biomass extracts were performed.

Research is supported by Competence Center of Smart Materials and Technologies, project No. 1.2.1.1./18A/007

Kompetences centra projekta noslēguma posmā Alternative Plants noslēdz produkta mērogošanu

Projekta īstenošanas periodā no 10.09. līdz 9.12.2020 rūpnieciskā pētījuma ietvaros veikti papildus šūnu biomasas kultivēšanas cikli “wave” tipa bioreaktoros, iegūti dati procesa standartizēšanai un pabeigta mērogošana. Pilnveidoti biomasas pēcapstrādes soļi stabilāku un ar polifenoliem bagātāku biomasas ekstraktu iegūšanai. Ekstraktu bioloģiskās iedarbības pamatošanai līdzšinējie in vitro iedarbības dati papildināti ar pretiekaisuma iedarbības testu rezultātiem.

Eksperimentālās izstrādes ietvaros turpināta no augu šūnu biomasas iegūtu ekstraktu iedarbības pārbaude dermatologa uzraudzībā. Pabeigts drošības novērtējums dermatologa uzraudzībā. Veiktas mērogotās biomasas ekstraktu ķīmiskā sastāva kvantitatīvās un kvalitatīvās analīzes.

Pētījums tiek veikts Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra projekta Nr.1.2.1.1/18/A/007 ietvaros

Want to know more?

Subscribe to our newsletter to receive occasional updates on our company news and products.

Subscribe here