info@alternativeplants.eu

News

Support from Investment and Development Agency of Latvia helps to expand business activities in Baltic States and Scandinavia

Support for client visits and participation in exhibitions that covers up to 70% of expenses associated with these activities, has helped Alternative Plants to start promising partnerships and collaborations with partners in Baltic States and Scandinavia. Within the framework of an agreement signed with Investment and Development Agency of Latvia potential partners in Estonia, Lithuania and Sweden were visited in September and November. In addition Alternative Plants had a chance to participate in the leading Baltic biotech and life sciences event Life Sciences Baltic 2018, where apart form several fruitful 1:1 meetings and workshops we took the second place in Start-up pitch battle.

Atbalsts klientu vizītēm un dalībai izstādēs, kā ietvaros tiek segti 70% no attiecināmajiem izdevumiem, ir ļāvis šoruden Alternative Plants uzsākt vairākas daudzsološas sadarbības un partnerības ar kompānijām Baltijā un Skandināvijā. Līguma ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kas parakstīts par atbalsts saņemšanu ietvaros septembrī un novembrī notika vairākas vizītes pie partneriem Igaunijā, Lietuvā un Zviedrijā. Papildus tam, Alternative Plants bija izdevība piedalīties arī Baltijā lielākajā biotehnoloģijas un dzīvības zinātņu izstādē/konferencē Life Sciences Baltic 2018, kur bez vairākām produktīvām individuālām tikšanām un semināriem, mēs arī ieguvām otro vietu konkursā Start-up pitch battle.

(*) Support is received within the framework of ERDF programme’s “Growth and Employment” activity 1.2.1.2 “Support for Improvement of Technology Transfer System”, agreement No.Nr.IZ-L-2018/55 (dated: 10/08/2018).

(*) Atbalsts tiek saņemts ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma 1.2.1.2 “Atbalsts tehnoloģiju pārneses programmas pilnveidošanai” ietvaros, LIAA noslēgtā līguma Nr.IZ-L-2018/55 (10/08/2018)

Want to know more?

Subscribe to our newsletter to receive occasional updates on our company news and products.

Subscribe here